Johan Ivarsson, 110 vuotta?

Argillanderin sukuhaaran kantaisä on Iivar Johansson, Kuopion käskynhaltija (befälhavare) ja nimismies, ja hän asui isältä perimässään Savisaaren kartanossa. Tilusten lisäksi tuohon aikaan taisi periytyä myös virka – toki laaja maaomaisuus toi vaikutusvaltaa muutenkin.

Kuopio henkikirja 1639. KA http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12402437

Henkikirjassa 1639 veljesten Iivarin ja Antin omaisuuksien kokoero käy selvästi ilmi – Iivarilla on kolme renkiä, piika ja hevosia, kaksi härkää, viisi nautaa, sikoja, lampaita ja muita kotieläimiä kaksin verroin Anttiin verrattuna. Puumerkkinään Iivari käytti samantapaista kuviota kuin isänsä rajavouti Johan Larsson.

Kuopio myllytulliluettelo 1634. KA http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11141080.

Iivarin poika Johan Ivarsson mainitaan ensimmäistä kertaa henkikirjassa 1650, minkä pohjalta voisi arvella pojan syntyneen viimeistään 1635. Asiakirjoissa hänen nimensä kirjoitetaan aina patronyymillä, kuten pappissuvun ja muidenkin korkeiden säätyläisten nimet. Tällä perusteella voidaan sukuun kuuluneita henkilöitä jopa tunnistaa. 

Kuopio henkikirjat 1649 ja 1650 . Jälkimmäisessä isäntä 1, H(ustru) 1, S(on) 1, Dr(eng) 2 ja Piga 1. KA http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12414558 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12379882

Henkikirja tehtiin väestöstä melkein vuosittain. Vuonna 1655 henkikirjan allekirjoittajana toimiikin Johan Ivarsson, eikä ole vaikeaa arvata sukulaisuussuhdetta. Ajallisesti tämä sopii pojan ilmestymiseen aiempiin henkikirjoihin mainiosti.

Kuopio henkikirja 1655. KA http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12397913

Paikkalan sukujuonnot kärsivät sumeasta luottamisesta yhteen lähteeseen. Hänen mukaansa Johan Ivarsson "syntyi ehkä 1650-luvulla ja k. 1751, jolloin hänet tosin mainittiin vähintään 110 vuotta vanhaksi" perustunee Bergholmin sukukirjan tietoihin, joiden lähteinä oli Bergholmin käymä kirjeenvaihto ja aikalaisten muistikuvat menneistä sukupolvista. Kriittisen lukijan silmään kuitenkin pistää mainittu korkea ikä, varsinkin kun Paikkalan arvio syntymävuodesta ei käy henkikirjojen perusteella järkeen. Jos Bergholmin tiedot pitäisivät paikkansa, Johan olisi elänyt vähintään 125-vuotiaaksi. Vaikuttaakin siltä, ettei henkikirjoja ole lähteinä juuri käytetty. Vielä vähemmän – valitettavasti – tuomiokirjoja.

Kuopion käräjät 26.6.1693. KA http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12397913

Kuopion käräjillä 26.6.1693 mainitaan Johan Ivarssonin perilliset, joten Johan Ivarsson on kuollut sitä ennen. Kuopion ja Leppävirran seuduilla liikehti useita Johan Argillandereita, joten ikätiedot ovat saattaneet mennä sekaisin käytetyissä alkuperäislähteissäkin, jos kohta ihmisten muistikuvissa.