Kauhasen sukuseuran vaakunan on suunnitellut Ritva Lonka vuonna 1995. Vaakuna on hyväksytty Suomen heraldisen seuran rekisteriin. Vaakunaselitys: "Mustalla kilvellä kauha ja kruununvanne, kaikki kultaa. Kypärä suljettu. Kypäränpeite musta, vuoripuoli kultaa; lakipunos kultaa ja mustaa. Kypäränkoristeena pystyssä viritetty kultainen jousi päällikkeenään musta risti.

Kauhasen sukuseura ry on perustettu vuonna 1986 ja sen kotipaikka on Kuopio. Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Kauhasen, Skopan ja Argillanderin suvun ja sukuhaarojen vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta, auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita ja saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon sekä harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa.

Sukuseurassa on 300 jäsentä. Jäsenmaksu on 15 € vuodessa. Jäseneksi voi ilmoittautua yläpalkin "Liity jäseneksi" -sivun kautta.

Sukuseura julkaisee Kauhaset-lehteä, jonka painettu versio ilmestyy kerran vuodessa. Vuoden 2018 lopulla aletaan toimittaa myös sähköistä Viestikauha-lehteä, joka jaetaan sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille sukuseuran jäsenille. Viestikauha ilmestyy "tarpeen mukaan".

Sukukokous pidetään joka kolmas vuosi, seuraava on vuonna 2020. Sukuseuran hallituksena toimii sukuneuvosto ja sen puheenjohtajana on sukuseuran esimies (Kauko Kauhanen).

Sukuseura on kustantanut Jarmo Paikkalan kirjoittaman kolmiosaisen sukukirjan vuosina 1989 - 1992. Sukukirjan tietoja on jatkuvasti täydennetty ja ilmenneitä virheitä poistettu. Tätä työtä Kauko Kauhanen tekee edelleen ja hän toimittaa sukukirjan päivitettyjä versioita, joita voi hankkia sukuseuralta CD-levykkeinä.

Kauhasten sukumännyksi nimetty muistopuu istutettiin Leppävirran kirkon kupeeseen 1.7.1989.

Yllä olevan vaakunan käyttöoikeus on sukuseuran täysivaltaisilla jäsenillä. Kauha viittaa suvun nimeen, kruununvanne sukutarinaan, kypäränkoriste ja värit Savoon. Risti muistuttaa suvun kirkkoherra-esi-isistä.