Sukuseuraan kuuluu jäseniä Argillanderin, Kauhasen ja Skopan sukuhaaroista. Seuran tarkoituksena on selvittää suvun historiaa ja vaiheita, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuutta jäsenten keskuudessa.

Sukuseura toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kokouksia, sukupäiviä ja retkiä, kokoamalla ja julkaisemalla sukutietoutta, auttamalla jäseniä selvittämään sukunsa vaiheita ja harjoittamalla julkaisutoimintaa.