Sukuneuvosto

Sukukokous, joka on sukuseuran ylin päättävä elin, kokoontuu kahden vuoden välein. Sukukokous pidettiin 8. elokuuta 2020 Kuopiossa. Seuraava on kesällä 2022.

Sukukokous valitsee yhdistykselle kaksivuotiskaudeksi hallituksen, jota kutsutaan sukuneuvostoksi. Siihen kuuluu seitsemän jäsentä, sukukokouksen valitsema sukuseuran esimies mukaan lukien. Sukuneuvosto vastaa seuran toiminnasta. Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan varaesimiehen ja muut toimihenkilöt. Sukuneuvosto kokoontuu tarvittaessa, vähintään kerran vuodessa.


Sukuneuvosto 2020 - 2021:

Kauko Kauhanen, esimies (Kuopio); kaukoeerik(at)gmail.com, p. 040 762 7952

Mauri Airila, varaesimies, jäsenrekisteri, Kauhaset-lehti (Kerava); mauri.airila(at)aalto.fi, p. 050 568 0035

Päivi Järvinen, Facebook-sivuston ja verkkokaupan vastaava (Valkeakoski); paivi.jarvinen(at)outlook.com, 050 401 8979

Kari Kauhanen (Valkeakoski); kariejkauhanen(at)gmail.com, 040 593 3989

Petri Kauhanen, Viestikauhan vastaava (Helsinki); kauhanenpetri(at)gmail.com, 0400 612 509

Eeva Leskinen, sihteeri (Kuopio); eevaleskinen007(at)gmail.com, 044 538 1843

Tiina Rytkönen, rahastonhoitaja (Iisalmi); rytkonen.tii(at)gmail.com, 050 379 8025