Sukuneuvosto

Sukukokous, joka on sukuseuran ylin päättävä elin, kokoontuu kahden vuoden välein. Sukukokous pidettiin 18. kesäkuuta 2022 Kuopiossa. Seuraava on kesällä 2024.

Sukukokous valitsee yhdistykselle kaksivuotiskaudeksi hallituksen, jota kutsutaan sukuneuvostoksi. Siihen kuuluu seitsemän jäsentä, sukukokouksen valitsema sukuseuran esimies mukaan lukien. Sukuneuvosto vastaa seuran toiminnasta. Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan varaesimiehen ja muut toimihenkilöt. Sukuneuvosto kokoontuu tarvittaessa, vähintään kerran vuodessa.


Sukuneuvosto 2022 - 2023:

Päivi Järvinen (Valkeakoski), esimies, Facebook-sivuston ja verkkokaupan vastaava; paivi.jarvinen(at)outlook.com, p. 050 401 8979

Mauri Airila (Kerava), varaesimies, jäsenrekisteri, Kauhaset-lehti; mauri.airila(at)aalto.fi, p. 050 568 0035

Hanna Halonen (Kuopio), hannakhalonen(at)gmail.com, p. 0440 604 403

Kauko Kauhanen (Kuopio), sukututkimusjaoston vetäjä

Petri Kauhanen (Helsinki), Viestikauhan vastaava; kauhanenpetri(at)gmail.com, p. 0400 612 509

Eeva Leskinen (Kuopio), sihteeri; eevaleskinen007(at)gmail.com, p. 044 538 1843

Tiina Rytkönen (Iisalmi), rahastonhoitaja; rytkonen.tii(at)gmail.com, p. 050 379 8025


Toiminnantarkastaja: Matti Kauhanen (Jäppilä); varalla Pertti Kauhanen (Joensuu)